Victory is geboren vanuit fundraising voor de verbouw van de Petrakerk, met als hoofddoel evangelisatie. Door het verhaal van de Bijbel uit te beelden in zang, dans, muziek, film en theater wordt het evangelie toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. Het project wordt ondersteund door verschillende kerken en christelijke organisaties uit de regio. Het financiële risico van dit evenement ligt bij de Petrakerk, de eventuele winst zal deels voor de fundraising van de Petrakerk zijn en deels voor missionaire projecten in Harderwijk e.o.