VICTORY wordt georganiseerd door de stichting Victory Harderwijk. VICTORY is een event dat, in principe, jaarlijks plaatsvindt in de periode rondom Pasen. Het is een groot evenement waarin het verhaal van de Bijbel, van schepping tot de terugkomst Jezus Christus in diverse kunstvormen, laagdrempelig wordt gepresenteerd aan een breed publiek. Het evenement vindt plaats in Harderwijk.

Doelen:
1. Het eerste doel is evangelisatie. We willen mensen het verhaal van Jezus vertellen, en laten zien wie Hij voor ons is en wat Hij voor ons heeft gedaan.
2. Het tweede doel is continuïteit te creëren zodat dit event jaarlijks plaats kan vinden. Oftewel verdere groei en professionalisering van het event.
3. Als er opbrengsten zijn zullen deze ingezet worden voor de continuïteit van de stichting en voor goede doelen in Harderwijk die aansluiten bij de doelstellingen van de stichting.

Tenaamstelling:
Stichting Victory Harderwijk

RSIN nr.:
859275711

IBAN nr:
NL57 RABO 0336 6407 30

Contactgegevens:
Stichting Victory Harderwijk
Dhr. Youri de Vries (secretaris)
Zeggemeen 26
3844 RL Harderwijk

Bestuursleden:
Joost Haitsma, voorzitter
Ernst Vonkeman, 2e voorzitter
Youri de Vries, secretaris
Luuk Salomons, penningmeester
Hermann Toebes, algemeen adjunct
Annemieke ten Hove, notulist
Esther Salomons, bestuurslid
Oswald Broeksema, bestuurslid

Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Officiële documenten:

Oprichting Stichting Victory Harderwijk
Beleidsplan Stichting Victory Harderwijk
Financieel jaarverslag Victory 2019
Financieel jaarverslag Victory 2020
Financieel jaarverslag Victory 2021
Financieel jaarverslag Victory 2022

 

Stichting VICTORY Harderwijk heeft een culturele ANBI status.

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Bron: belastingdienst.nl